Privacy policy

Privātuma noteikumi

PafBet ir apņēmusies aizsargāt un cienīt tavu privātumu.Šie noteikumi paredz regulējumu, saskaņā ar ko mēs apstrādājam jebkurus no tevi saņemtos personas datus vai kurus mēs apstrādāsim. Lūdzu rūpīgi iepazīsties zemāk norādīto, lai saprastu mūsu uzskatus un darbības attiecībā par taviem personas datiem un kā mēs ar tiem rīkosimies. Apmeklējot šo lapu tu pieņem un piekrīti visām darbībām, kas norādītas šajos noteikumos.​Lai efektīvi vadītu savas darbības, PafBet ir nepieciešams apkopot, lietot un apstrādāt datus. Šādos apstākļos mēs asam apņēmušies rūpēties par tavu personīgās informācijas un privātuma aizsardzības respektēšanu. Kādu informāciju mēs apkopojam?

Mēs apkopojam šādu informāciju:
Identifikācijas datus: vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi, pasta adresi, telefona numuru un citus līdzīgus datus, dzimšanas datumu, dzimumu, nacionalitāti, valsti, vēlamo sarunas valodu un/vai citu informāciju, kas var raksturot personu.
Kontaktinformāciju: amata mērķi, amata nosaukumu, nodaļu, organizācijas nosaukumu.

Finanšu datus, kas ir nepieciešami mūsu saistību izpildei.
​Kā mēs apkopojam datus?
Mēs apkopojam no tevis tieši saņemtu informāciju, kad tu to sniedz mums vai reizēm no publiski pieejamiem avotiem (publiskiem profiliem, publikācijām, u.c.).

Lūdzu ievēro, ka tu vari izvēlēties kādu informāciju mums sniegt un tu vari atteikties sniegt mums savus personas datus. Informācijas nesniegšana tomēr ietekmē Pafbet iespējas sniegt tev pakalpojumus.

Kāpēc mēs apkopojam, lietojam un apstrādājam personas datus?Pafbet lieto personas datus, lai:
● Noslēgtu ar tevi vienošanos
● Informētu tevi par mūsu aktivitātēm, nosūtot tev paziņojumus
● Sniegtu tev visu nepieciešamo informāciju un/vai dokumentus saistītā ar Pafbet
● Lai publicētu mūsu lapā personas datus, ko tu īpaši mums atļāvi darīt

Kam mēs tālāk nododam tavu informāciju?
Mums ir tiesības dalīties/izpaust/pārsūtīt tavus personas datus trešajām personām, tikai lai mūsu partneri varētu nodrošināt pakalpojumus tev (ieskaitot notāru, citus juristus, konsultantus un ekspertus, ko mēs piesaistām).
​Kādas ir tavas tiesības?
Tev jebkurā laikā ir tiesības:
● Piekļūt taviem personas datiem
● Rakstveidā pieprasīt, lai dzēstu tevi no mūsu e-pasta adrešu saraksta
● Rakstveidā pieprasīt precizēt tavu personas datus, ja ir pieļauta tavu personas datu pazaudēšana vai kļūdaina fiksēšana
● Pieprasīt ierobežot vai pārtraukt tavu personas datu apstrādi
● Iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijai
Kad mēs saņemsim attiecīgu pieprasījumu, Pafbetizvērtēs to savu tehnisko un organizatorisko pasākumu ietvaros un var neievērot tavu pieprasījumu, ja mēs pamatoti uzskatām tavu pieprasījumu par neatbilstošu juridiskajiem nosacījumiem vai tavs pieprasījums ir prettiesisks, vai tas var aizskart mūsu leģitīmās intereses.

Mūsu kontaktinformācija ir:

support@pafbet.lv


Kā mēs aizsargājam tavus personas datus?
Mēs esam apņēmušies nodrošināt tavu personas datu drošību un aizsardzību. Visi tehniskie drošības pasākumi ir pieprasīti un mūsu partneru ieviesti.


Cik ilgi mēs glabājam informāciju?
Pafbet glabā tavus personas datus tik ilgi, lai nodrošinātu augstāk minētos mērķus vai lai ievērotu likuma prasības par datu glabāšanu.

Izmaiņas mūsu privātuma noteikumos
Jebkuras izmaiņas, ko mēs veicam savus privātuma noteikumos būs publicētas šajā lapā.
Lūdzu atkārtoti pārbaudi laiku pa laikam jebkādus atjauninājumus un izmaiņas mūsu privātuma noteikumos.

Sīkdatnes
Mūsu interneta lapa izmanto sīkdatnes, lai atšķirtu tevi no citiem mūsu lapas lietotājiem. Tas palīdz nodrošināt labu lietotāja pieredzi, kad tu apmeklē mūsu lapu un palīdz mums arī uzlabot lapas lietotāju pieredzi.